Kurumsal

Hakkımızda ve Üretim

Ahmet Uysal Yağhanesi, 29 Ekim 1927 yılında Aydın/Germencik/Hıdırbeyli köyünde Ahmet Uysal Çakaloğlu tarafından kurulmuştur. Ailemizin bağları yaklaşık bir asırdan beri zeytinyağından hiç kopmamıştır ve günümüze kadar gelmiştir. Bir ata mirası olarak ürünlerimizi dünya sofralarına sunmak için var gücümüz ile devam etmekteyiz.

Bu tarihi tesiste ürün işlemesi kısaca aşağıdaki şekilde devam etmektedir.

Yağhane;
-Giriş/avlu, mahsul ve teslimat 
-Zeytin kırma / zeytin hamuru elde etme 
-İç bölüm / prese koymak için zeytin hamurunu torbalama ve prese verme
  bölümlerden oluşmaktadır.

Kadim usülde; döner silindir taşlarla ezilerek elde edilen zeytin hamuru, presleme kısmındaki hamur bekleme kısmına alınır. Hayvan gücüyle dönen taş silindirler, kadim usuldür. Elde edilen zeytin hamuru, iç bölümdeki kıl torbalara yerleştirilir. Üst üste dizilmiş kıl torbalar preslere yerleştirilip ‘bodurgeç’ yani insan gücüyle sıkılarak, hamurdan zeytinin ayrılması sağlanır. Bu arada, torbalar iki defa presden indirilerek, 40- 50 derece sıcaklıkta su verilir. Sızan yağ oradan bekleme pulumlerine akar, orada dinlenir.

Tesisteki çalışmalar, sonradan vinç usulüne dönüştürülmüştür ve 4 kişilik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Tesisin su ihtiyacı, avludaki iki su kuyusundan temin edilmektedir. Daha sonraları, 4 silindir taş motorize hale getirilmiştir. İnsan ve hayvan gücünü eş zamanlı olarak kullanmamız, verimlilik esasına dayanır.

Önceleri tavana asılan, büyük mumlarla, camlı gaz lambalarıyla ışıklandırılan yağhane, karpit taşının türkiye’ye gelmesiyle karpit lambalarını kullanmaya başlamıştır. Daha sonra da gemici fenerlerine geçilmiştir. Köklerimize duyduğumuz vefayla yenilenen yağhanemiz, en son teknolojileri kullanarak faaliyetlerini sürdürmekte; ata mirasını yaşatmaya devam etmektedir.

Vizyon

Ağaoğlu olarak; kendi bahçemizden topladığımız zeytinlerimizden ürettiğimiz zeytinyağlarını sofralarınıza üstün kalitede ulaşmasını sağlamak ana hedefimizdir. Bu hedef ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak temel ilkemizdir. Hedeflerimiz doğrultusunda yeni nesil teknolojileri, iyiye doğru değişimi ve gelişimi benimsemekteyiz.

Misyon

Doğallıktan ödün vermeden yenilikçi bakış açısıyla toplumumuz ve çevremizi önemseyerek en dürüst şekilde zeytinyağlarımızı üretmek ve sizlerin memnuniyetine sunmak misyonumuzdur. En doğal ve en iyi zeytinyağı ürünlerine herkesin ulaşmasını kolaylaştırmak üzere açtığımız sayfamız ile yüksek kalite ve hizmet sağlamak amacındayız.

Kalite ve Gıda Politikamız

Sürekli iyileştirme çalışmaları ile kendimizi geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Kalite yönetiminde önemli bir konu olan müşterilerimiz ile kurduğumuz ilişkilerin dürüstlük ve iyi niyet esaslı ve uzun vadeli olmasına gayret etmekteyiz. Markamızın kalitesinin sürekliliğini sağlayan önemli unsurlardan biri çalışanlarımızın mutlu ve verimli bir ortamda çalışmasını sağlayacak yasalar, yönetmelikler, tebliğlerin uygulanması, mesleki etik kurallara bağlı olunmasıdır. Kaliteli ve güvenli ürünlerimiz en sağlıklı koşullarda üretilmektedir. Yönetim sistemlerinin tüm şartlarına uyarak ve düzenli aralıklarla gözden geçirerek üretim performansını kalite açısından en yüksek seviyede tutmaktayız. Nitelikli personelimiz ile insan sağlığı ve tüketici beklentilerini göz önünde bulundurarak tüm süreçlerde gıda güvenliği konusunda risklerin belirlenmesi ve tanıtılması sonraki adımlarda kontrolünün sağlanması doğrultusunda yenilikçi teknolojiler yardımıyla hijyenik koşullarla ürünlerimizi güvenli üretmeyi amaç edindik.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutarak, etkileri en düşük seviyeye indirerek ve performansımızı sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı amaçlamaktayız. Bu amacımızı gerçekleştirmek için yaptıklarımız:

  • Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak,
  • Teknik ve ekonomik sınırlar içerisinde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak,
  • Tesisimizde çevresel etkileri önemsemek,
  • Çalışanlarımızın çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla bilinçlendirmek,
  • Ürünlerimizin tüketici bakış açısından çevreye etkilerini incelemek ve iyileştirmek,
  • Üretim, taşıma, işletme, arıtma ve bakım adımları sonucu oluşabilecek atıkları azaltmak amacıyla geri dönüşümden yararlanmak,